ส่งสองรายการฟรีสำหรับ AHMA ภายในวันที่ 30 เมษายน 2019 (GMT +8)!

Hospital Management Asia

11-12 กันยายน 2562

เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

เพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงผลลัพธ์ และลดค่าใช้จ่าย

Hospital Management Asia (HMA) เป็นงานสัมมนาประจำปีสำหรับเจ้าของโรงพยาบาล ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการ และผู้นำในอุตสาหกรรม
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดเชิงจัดการด้านการดูแลสุขภาพ หลักปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด

ในฐานะแพลตฟอร์มนำการเรียนรู้ งานครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาโมเดลธุรกิจ นวัตกรรม การปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วย และการลดต้นทุน
การสัมนาครั้งนี้เข้าสู่ปีที่ 18 ซึ่งถือเป็นงานสัมมนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคที่ดึงดูดผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกด้วยเนื้อหาคุณภาพและโอกาสสร้างเครือข่าย

วิทยากร

Stephen Chick, Professor of Technology and Operations Management, Novartis Chaired Professor of Healthcare Management, INSEAD Europe Campus

Stephen E. Chick
Professor of Technology and Operations Management
INSEAD

Focuses on business model innovation in health services, with projects in the areas of highly sequential clinical trials, health technology adoption, outcomes-based reimbursement, and value-based care.

Paula Kent, Patient Safety Specialist, John Hopkins Hospital

Paula Kent
Patient Safety Specialist
John Hopkins Hospital

Has worked for more than 10 years in Johns Hopkins and focuses on promoting a culture of sharing and learning from defects, and to work toward meeting safety goals.

Prof Quek Swee Chye
Chairman Medical Board, National University Hospital
Associate Professor, Department of Paediatrics, Yong Loo Lin School of Medicine, National University Singapore

NUH’s champion of quality improvement and patient safety, and he oversees critical work processes and improvements on the ground to ensure our patients receive the best care possible.

ติดต่อเรา