ลงทะเบียนก่อน 1 สิงหาคม 2019 และเพลิดเพลินกับส่วนลด USD115!

เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับ Hospital Management Asia

เจ้าของโรงพยาบาล ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการ และผู้นำอุตสาหกรรมรวมตัวกันในงานประจำปีนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดเชิงจัดการด้านการดูแลสุขภาพ หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด และการแก้ไขปัญหา ระหว่างการประชุม 2 วัน ผู้เข้าร่วมงาน HMA จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการค่อย ๆ พัฒนาโมเดลธุรกิจ นวัตกรรม การปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วย และการลดต้นทุน

งานนี้เข้าสู่ปีที่ 18 ซึ่งถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และดึงดูดผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลก ด้วยเนื้อหาคุณภาพและโอกาสสร้างเครือข่าย

การเข้าร่วมงาน HMA ช่วยให้คุณ:

  • ปรับปรุงการจัดการและการบริหารโรงพยาบาล
  • ปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลเพื่อบรรลุประสิทธิภาพในระดับที่ดีขึ้น
  • จัดลำดับความปลอดภัยของผู้ป่วย และรักษามาตรฐานคุณภาพระดับสากล
  • บรรลุการดูแลที่มีคุณค่าเทียบกับปริมาณ
  • ทำการตลาด จัดตำแหน่ง และสร้างแบรนด์โรงพยาบาลของคุณอย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย