ลงทะเบียนภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2019 และประหยัดมากถึง USD115!

อีบุ๊กมรดกของ AHMA

Asian Hospital Management Awards (AHMA) ได้รับรองและเชิดชูการจัดการด้านการดูแลสุขภาพที่เป็นเลิศมานานกว่า 18 ปี ทุกปี คณะกรรมการตัดสินผู้เชี่ยวชาญจะคัดเลือกจากผู้สมัครกว่าร้อยรายการ และมอบรางวัลให้กับหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในโรงพยาบาลทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เพื่อแบ่งปันกรณีศึกษาอันมีค่านี้สำหรับการเรียนรู้ เราได้จัดทำอีบุ๊กชุดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า มรดก AHMA สำหรับหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด (AHMA Legacy for Best Practices) เพื่อแสดงโครงการต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลนำไปปรับใช้ทั่วภูมิภาค ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพ บริการ และประสิทธิภาพการจัดการ

นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการทีละขั้นตอนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง AHMA หวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับกระบวนการระยะยาว และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จะกลายเป็นรากฐานบทบัญญัติด้านคุณภาพการดูแลสุขภาพ