ลงทะเบียนก่อน 1 สิงหาคม 2019 และเพลิดเพลินกับส่วนลด USD115!

รางวัล

Asian Hospital Management Awards งานนี้เข้าสู่ปีที่ 18 ซึ่งถือเป็นพิธีการอันทรงเกียรติ โดยชื่นชมและประกาศเกียรติคุณของโรงพยาบาลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก งานประกาศรางวัลที่จัดขึ้นควบคู่กับการประชุม Hospital Management Asia คือรางวัลด้านการจัดการโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาค มีการแบ่งรางวัลออกเป็น 13 หมวดหมู่ เพื่อแสดงถึงแนวทางแห่งนวัตกรรมและความก้าวหน้าที่โรงพยาบาลทั่วภูมิภาคได้ดำเนินการเพื่อปรับปรุงการดูแลสุขภาพ

สำหรับปี 2019 เราจะเปิดเผยชื่อโรงพยาบาลที่ชนะรางวัลทั้งหมดในคืนเฉลิมฉลอง ณ งานเลี้ยงกาลาร์ที่งาน Hospital Management Asia 2019 ในวันที่ 12 กันยายน 2019 ในฮานอย ประเทศเวียดนาม

หมดเขตส่งในวันที่ 31 พฤษภาคม 2019 และจะประกาศผลรอบสุดท้ายภายในสัปดาห์ของวันที่ 1 กรกฎาคม 2019