ลงทะเบียนก่อน 1 สิงหาคม 2019 และเพลิดเพลินกับส่วนลด USD115!

กฎและระเบียบ

หมดเขตส่งในวันที่ 31 พฤษภาคม 2019 (GMT +8)

คุณสมบัติ

 • โรงพยาบาลทุกแห่งที่ตั้งอยู่ในเอเชียแปซิฟิกสามารถเข้าร่วมได้ โรงพยาบาลขนาดเล็กและใหญ่มีโอกาสเท่ากันในการเป็นผู้ชนะ เพราะรางวัลมอบให้เพื่อความสำเร็จของโครงการ โปรแกรม หรือบริการที่ปรับใช้ในระหว่างการประกวดรางวัล และไม่ใช่สำหรับความเป็นเลิศโดยรวมของโรงพยาบาล ดังนั้น ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน หรือโรงพยาบาลขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างมีโอกาสที่จะชนะเท่ากัน
 • ผลงานต้องเป็นโครงการ โปรแกรม หรือบริการที่ปรับใช้หรือส่งเสริมการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่เดือนมกราคม 2018 ถึง พฤษภาคม 2019 ดังนั้น รางวัลจะมอบให้แก่การแนะนำโครงการใหม่ หรือสำหรับการปรับปรุงโปรแกรมและระบบที่มีอยู่แล้วในปี 2018/2019 โดยทั่วไป กรรมการผู้ตัดสินจะให้ความสนใจต่อโครงการใหม่มากกว่าการปรับปรุงให้ดีขึ้น
 • โรงพยาบาลที่เข้าร่วมต้องมาจากเอเชียแปซิฟิก โรงพยาบาลที่ไม่ได้มีต้นกำเนิดิในอาเซียนมีสิทธิ์ด้วย ตราบใดที่ผลงานมาจากและสำหรับโรงพยาบาลในเอเชียแปซิฟิก

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม

 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผลงานแต่ละชิ้นคือ 70 ดอลลาร์สหรัฐ
 • คุณจะส่งผลงานได้ฟรี 2 รายการ หากคุณส่งในวันที่หรือก่อนหมดเขตการส่งผลงานตั้งแต่เนิ่น ๆ ในวันที่ 30 เมษายน 2019
 • โรงพยาบาลที่ส่งตัวแทนมาเข้าร่วมงาน HMA จะได้รับสิทธิ์การส่งผลงานฟรี 2 รายการสำหรับตัวแทนที่ชำระเงินแล้วแต่ละราย หลังจากหมดเขตการส่งผลงานล่วงหน้า (Early Bird)
 • คุณสามารถส่งผลงานประกวดได้ก่อน และตัดสินใจเกี่ยวกับจำนวนตัวแทนได้ในภายหลัง คุณจะต้องชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทันทีหลังจากที่คุณส่งผลงานแล้ว  จะมีการส่งใบเสร็จให้กับคุณทางอีเมลเพื่อยืนยันการชำระเงิน คุณต้องชำระค่าส่งผลงานเต็มจำนวนในวันหรือก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2019 มิฉะนั้นผลงานจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • หากคุณตัดสินใจเกี่ยวกับตัวแทนของคุณหลังจากเข้าร่วมการรับรางวัล จะมีการเรียกเก็บเงิน 70 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับตัวแทนแต่ละราย หากคุณลงทะเบียนตัวแทนหลังจากการชำระเงินค่าส่งผลงานของคุณก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2019

คำถามการเข้าร่วม

คำถามมีอยู่ 5 ข้อ โดยมีการจำกัดคำอยู่ระหว่าง 200 ถึง 350 คำ คลิกที่นี่เพื่อดูคำถามการเข้าร่วม

เอกสารสนับสนุน

ผลงานทั้งหมดต้องแนบมาพร้อมเอกสารสนับสนุน เช่น:

 • รายงานประชาสัมพันธ์
 • รางวัลที่ได้รับ
 • คำชมเชยที่ได้รับ
 • ความคิดเห็นและคำนิยมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ผลลัพธ์ที่วัดผลได้ที่ลุล่วง
 • เอกสารอื่นใดที่จะโน้มน้าวกรรมการผู้ตัดสินว่าผลงานของคุณตรงกับหลักเกณฑ์ที่สุด

เอกสารสนับสนุนต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากเป็นภาษาอื่น ต้องมีฉบับแปลที่ได้รับการรับรองมาให้ด้วย คุณสามารถส่งเอกสารแนบอื่น ๆ ได้สูงสุด 5 ฉบับมาพร้อมกับแบบฟอร์มส่งผลงานออนไลน์

เอกสารแนบแต่ละฉบับต้องมีขนาดไม่เกิน 2MB

เอกสารต้องมีสกุล .pdf, .doc (word) และ .PPT รูปภาพต้องมีสกุล .jpg

ใบรับรองของ CEO

CEO ต้องลงนามใบรับรองการให้อนุญาต คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม