ลงทะเบียนก่อน 1 สิงหาคม 2019 และเพลิดเพลินกับส่วนลด USD115!

วางแผนการเดินทางของคุณ

ในส่วนนี้คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนการเดินทางของคุณไปยังประเด็นการประชุมและการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมของคุณ

เรายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมและช่วยเหลือคุณในการเตรียมการ

จดหมายเชิญ

สำหรับการขอวีซ่าและการระดมทุนคุณสามารถขอจดหมายเชิญได้ โปรดทราบว่าเราจะดำเนินการตามคำขอนี้เฉพาะเมื่อผู้เข้าร่วมได้ชำระค่าลงทะเบียนการประชุมและได้รับการยืนยันแล้ว

ใบรับรองการเข้าร่วม

คุณสามารถขอใบรับรองการเข้าร่วมหลังจากการแสดง กรุณาเขียนถึง InfoAsia@clarionevents.com พร้อมชื่อเต็ม, ตำแหน่งงานและชื่อโรงพยาบาล